Festwine

15. ročník mezinárodní soutěže vín FESTWINE

VINNÁ GALERIE v Brně jako pořadatel si Vás dovoluje pozvat na další ročník Mezinárodní soutěže vín FESTWINE.

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek: 7. května 2019
Dodání vzorků do: 10. května 2019
Hodnocení vín: 14. - 15. května 2019
Vyhlášení výsledků: 30. května 2019

Hodnocení vín:

 1. Hodnocení vín proběhne 8. a 9. května 2018.
 2. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů.
 3. Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odrůd, ročníku a obsahu zbytkového cukru.
 4. Vína se předkládají anonymně, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 5. Vína jsou degustátorům podávána z dekantačních karaf.

Vyhodnocení vín a ceny

 1. Všem vystavovatelům bude poskytnuta zpětná vazba kdo z hodnotitelů jakými body jejich vína hodnotil. Chceme podpořit tedy odborný dialog k jednotlivým vínům.
 2. Předpokladem získání medaile je dosažení minimálně těchto bodových hodnot:
  • velká zlatá medaile – 90 bodů
  • zlatá medaile – 86 bodů
  • stříbrná medaile – 83 bodů
 3. Všichni ocenění obdrží hodnotný, ručně tisknutý diplom z mědirytiny s vinařským motivem.
 4. Udělení mimořádných cen, v případě rovnosti bodů, budou ohodnoceny oba vzorky. Všechna ocenění budou mít podobu ručně tisknutého diplomu z mědirytiny s vinařským motivem:


  • CHAMPION mezinárodní soutěže vín FESTWINE 2018 - nejvýše ohodnocené víno ze všech kategorií bude vybráno v rozstřelu o Championa.
  • Pohár za nejvýše hodnocené víno v kategorii vín speciálních
  • Pohár za nejvýše ohodnocené zahraniční víno
  • Pohár za nejvýše ohodnocené moravské víno
  • Pohár za nejvýše ohodnocené české víno
  • Nejlépe hodnocená kolekce vín (4 nejlépe hodnocené vzorky od jednoho výrobce s celkově nejvyšším obodováním)

Odborné komise

 1. Předsedy a členy odborných komisí vč. odborného garanta degustace jmenuje výbor soutěže FESTWINE. Do soutěžě jsou započítány hlasy předsedů komise.
 2. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 3. Všichni hodnotitelé musí být držiteli platného osvědčení o degustační zkoušce dle standardů platných v EU (dle Přílohy č. 14 vyhlášky 323/2004 Sb.).
 4. Degustátoři dostanou obodovaný nultý vzorek vína.
 5. Soutěžní vína se k posouzení předkládají při následujících teplotách: bílé 9-10st, růžové 10-12st, červené 15-18st.
 6. Přihlašovatel si může dopředu stanovit kolik hodin před hodnocením mají být otevřena jeho vína.
 7. Z každé hodnotitelské komise postupují nejvýše hodnocená vína do finále hodnocení, ve kterém je vybrán Champion mezinárodní soutěže vín FESTWINE. Champion je též nositelem zlaté medaile kategorie ve které zvítězil.
 8. Vína, která postoupila do finále budou hodnocena komisí pro výběr Championa, jmenovanou pořadatelem výstavy. Tato komise musí splňovat podmínky uvedené v článku V, bod 3. statutu soutěže.

Vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže vín FESTWINE:

 1. Vyhlášení výsledků soutěže vín bude dne 30. května 2018 v prostorách Masarykovy univerzity, Vinařská 5, Brno.
 2. Galavečera se zúčastní známé osobností z oblasti kultury, kteří podpoří propagaci úspěšných vín.

Nahoru