Festwine

15. ročník mezinárodní soutěže vín FESTWINE

VINNÁ GALERIE v Brně jako pořadatel si Vás dovoluje pozvat na další ročník Mezinárodní soutěže vín FESTWINE.

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek: 9. května 2019
Dodání vzorků do: 10. května 2019
Hodnocení vín: 14. - 15. května 2019
Vyhlášení výsledků: 30. května 2019

Hodnocení vín:

 • Hodnocení vín mezinárodní komisí proběhne v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 14. a 15. května 2019.
 • Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů.
 • Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odrůd, ročníku a obsahu zbytkového cukru.
 • Vína se předkládají striktně anonymně, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 • Pokračujeme v modelu, který jsme zavedli jako první na světě, kdy všechny vína jsou před hodnocením dekantována, resp. přelita do karaf.

Odborné komise

 • Předsedy a členy odborných komisí vč. odborného garanta degustace jmenuje výbor soutěže FESTWINE. Do soutěže jsou započítány hlasy předsedů komise.
 • Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 • Všichni hodnotitelé musí být držiteli platného osvědčení o degustační zkoušce dle standardů platných v EU (dle Přílohy č. 14 vyhlášky 323/2004 Sb.).
 • Degustátoři dostanou obodovaný nultý vzorek vína.
 • Soutěžní vína se k posouzení předkládají při následujících teplotách: bílé 9-10°, růžové 10-12°, červené 15-18°.
 • Přihlašovatel si může dopředu stanovit kolik hodin před hodnocením mají být otevřena jeho vína.
 • Z každé hodnotitelské komise postupují nejvýše hodnocená vína do finále hodnocení, ve kterém je vybrán Champion mezinárodní soutěže vín FESTWINE.
 • Vína, která postoupila do finále, budou hodnocena komisí pro výběr Championa, jmenovanou pořadatelem výstavy. Tato komise musí splňovat podmínky uvedené v článku V, bod 3. tohoto statutu.

Vyhodnocení vín a ceny

 • Všem vystavovatelům bude poskytnuta zpětná vazba kdo z hodnotitelů jakými body jejich vína hodnotil. Chceme podpořit tedy odborný dialog k jednotlivým vínům.
 • Předpokladem získání medaile je dosažení minimálně těchto bodových hodnot:
  • velká zlatá medaile – 90 bodů
  • zlatá medaile – 86 bodů
  • stříbrná medaile – 83 bodů
 • Všichni ocenění obdrží hodnotný, ručně tisknutý diplom z mědirytiny s vinařským motivem.

Udělení mimořádných cen, v případě rovnosti bodů, budou ohodnoceny oba vzorky. Všechna ocenění budou mít podobu ručně tisknutého diplomu z mědirytiny s vinařským motivem:


 • CHAMPION mezinárodní soutěže vín FESTWINE 2019 - nejvýše ohodnocené víno ze všech kategorií bude vybráno v rozstřelu o Championa.
 • Pohár za nejvýše hodnocené víno v kategorii vín speciálních
 • Pohár za nejvýše ohodnocené zahraniční víno
 • Pohár za nejvýše ohodnocené bílé moravské víno
 • Pohár za nejvýše ohodnocené červené moravské víno
 • Pohár za nejvýše ohodnocené růžové moravské víno
 • Pohár za nejvýše ohodnocené české víno
 • Nejlépe hodnocená kolekce vín (4 nejlépe hodnocené vzorky od jednoho výrobce s celkově nejvyšším obodováním)

Vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže vín FESTWINE:

 • Vyhlášení výsledků soutěže vín bude dne 30. května 2019 v Brně.
 • Galavečera se zúčastní známé osobností z oblasti kultury, kteří podpoří propagaci úspěšných vín.

Zvláštní ustanovení

 • Výrobce a dovozce vín, který získá mimořádnou cenu, dodá pořadateli nejpozději v den předávání cen 12 vítězných lahví (u vyšších cenových kategorií a vín sladkých 6 lahví), které budou použity na uvítání VIP osobností (a tedy na propagaci vín u těchto osobností) a na řízenou degustaci vítězných vín v průběhu galavečera.
 • Samolepky s označením Champion, velká zlatá, zlatá a stříbrná medaile jsou vlastnictvím pořadatele mezinárodní soutěže vín FESTWINE.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci samolepek s logem FESTWINE pro vína oceněná medailí. Označení láhve medailí bez loga FESTWINE společně se slovním údajem, ve kterém je uvedeno, že víno získalo ocenění na mezinárodní soutěži vín FESTWINE, je považováno za porušení statutu výstavy.
 • Svévolné označování vín s logem FESTWINE je považováno za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání a zasahování do práv pořadatele.
 • Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele medaile v počtu dle množství a č. šarže vína uvedeného na přihlášce, za cenu stanovenou organizačním výborem mezinárodní soutěže vín FESTWINE.
 • Náklady spojené s výrobou samolepek hradí účastník (budou pořadatelem přefakturovány).
 • Organizátor má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut nebo vzorků vystavovatele, který nedodržel statut v plném rozsahu. Vystavovatel, který nedodrží statut výstavy, ztrácí nárok na udělení ocenění, získané v soutěži.
 • Pořadatel zveřejní statut, přihlášku a výsledky hodnocení vín na www.festwine.cz. Výsledky budou zveřejněny také na www.vinnagalerie.cz a nejlépe ohodnocená vína budou zvelebena v tisku.

Kompletní statut ke stažení Nahoru